نسوزکردن فتیله شمع

طریقه نسوز کردن فتیله شمع 

ابتدا فتیله را با یک قاشق مربا خوری اسید بوراکس و یک قاشق مربا خوری نمک مخلوط کرده و آب را به آن اضافه می نماییم . بقدری که روی فیتیله را بگیرد . سپس مواد را روی اجاق گاز قرار داده و می گذاریم تقریبا  دقیقه بجوشد . اما مراقب باشید تا تمامی آب آن بخار نشود و فیتیله نسوزد .

066

طریقه فتیله گذاری در قالب های مختلف و انواع مختلف شمع متفاوت است در این بخش به سه نمونه از فتیله گذاری شمع می پردازیم

طریقه فتیله گذاری در قالب های دو تكه

1- ابتدا قالب را از هم جدا كرده، یك سرفتیله را به قلاب گره بزنید و در ته قالب قرار دهید. سر دیگر فتیله را با چسب كاغذی محكم به سر قالب بچسبانید.
2- نیمه دیگر قالب را روی آن قرار دهید و دور درزها را كاملاً چسب كاغذی بچسبانید.
3- پارافین مذاب را در قالب بریزید.
4- اگر احتمالاً پارافین از درزهای قالب بیرون زد، قالب را فوراً در آب سرد قرار دهید به طوری كه آب وارد پارافین نشود.
طریقه ی فتیله گذاری در قالب های یك تكه

1- یك سر فتیله را به قلاب گره بزنید و سر دیگر فتیله را از سوراخ ته قالب عبور دهید و با چسب كاغذی در جای خود ثابت كنید.
2- پارافین مذاب را داخل قالب بریزید.
طریقه فتیله گذاری در قالب های بدون سوراخ

1- یك سر فتیله را به یك جسم نسبتاً سنگین مثل مهره گره بزنید.
2- سر دیگر فتیله را به قلاب متصل كنید.
3- فتیله را وسط قالب قرار دهید.
4- پارافین مذاب را داخل قالب بریزید.
طریقه فتیله گذاری در شمع های مایع

1- به اندازه 4 سانت ، فتیله را از سوراخی كه در وسط طلق ایجاد كرده اید عبور دهید.
2- طلق را روی پارافین مایع قرار دهید.
طریقه فتیله گذاری در شمع كوچك و كم عمق

1- یك قلاب یا میله باریكی را داغ كرده و در مركز شمع فرو كنید.
2- فتیله را به طول 3 یا 4 سانتیمتر بریده در سوراخ ایجاد شده قرار دهید.

نسوزکردن فتیله شمع

پاسخ دهید